Zaloguj się Zarejestruj się Dodaj firmę

Zatrudnienie cudzoziemca od 2017 roku

 

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce jest procesem skomplikowanym, który wymaga nie tylko dopełnienia szeregu formalności, ale również znajomości przepisów prawnych. Dnia 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Prace nad wdrożeniem nowej tzw. dyrektywy sezonowej mają zostać zakończone do 1 października 2016 roku. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa kilka ważnych informacji na temat zatrudnienia obcokrajowca w świetle nowego prawa.

 

Uproszczona procedura oświadczeniowa a nowe przepisy

 

Obecnie

 

Do tej pory obowiązkiem pracodawcy zamierzającego zatrudnić cudzoziemca było złożenie we właściwym dla siedziby firmy powiatowym urzędzie pracy tzw. oświadczenia  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Następnie oryginał zarejestrowanego dokumentu wraz z zaproszeniem do pracy pracodawca przekazywał cudzoziemcowi, którego miał zamiar zatrudnić, by ten, na jego podstawie, uzyskał wizę pracowniczą bądź pozwolenie na zamieszkanie w kraju na czas określony (w przypadku, gdy cudzoziemiec już przebywa na terenie RP).

 

Procedura ta dotyczy zatrudniania pracowników będących obywatelami takich krajów jak Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Gruzja, Armenia i umożliwia podjęcie krótkoterminowej pracy w Polsce przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 

Po upływie 6 miesięcy cudzoziemiec musi wrócić do swojego kraju. Jeśli pracodawca nadal chce go zatrudniać, istniały dwa wyjścia: pierwsze z nich polegało na tym, iż po 6 miesiącach przerwy w zatrudnieniu pracodawca będzie mógł ponownie zatrudnić tegoż cudzoziemca bez zezwolenia na okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

To rozwiązanie wymusza jednak przejście całej procedury oświadczeniowej od początku. Drugim wyjściem jest natomiast wystąpienie pracodawcy do wojewody o wydanie pozwolenia na pracę i zatrudnienie obcokrajowca na czas nieokreślony.

 

Pozwolenie nie jest konieczne w przypadku, gdy cudzoziemiec posiada Kartę Polaka

 

Po 1 stycznia 2017 roku

 

W myśl nowych przepisów uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowca będzie bardziej skomplikowane. Od stycznia 2017 roku zamiast uproszczonej procedury oświadczeniowej zostaną wprowadzone dodatkowe 2 zezwolenia:

1) zezwolenie na pracę sezonową umożliwiające zatrudnienie cudzoziemca na terenie RP na okres maksymalnie 8 miesięcy - dotyczy prac w sektorze rolniczym, ogrodniczym  i turystycznym.

Pracodawca będzie musiał najpierw uzyskać od starosty tzw. opinię o braku możliwości zaspokojenia potrzeb na rynku lokalnym. Następnie konieczne będzie złożenie w urzędzie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca oraz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

2) zezwolenie na pracę krótkoterminową umożliwiające zatrudnienie cudzoziemca na terenie RP na okres maksymalnie 6 miesięcy - dotyczy wszystkich pozostałych sektorów.

Należy jednak zaznaczyć, iż o takie zezwolenie mogą wnioskować wyłącznie firmy istniejące na rynku od co najmniej 12 miesięcy.

 

Ważne! Zezwolenie na pracę krótkoterminową dotyczy tylko cudzoziemców z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Armenii, Gruzji.

 

Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie opłaty w wysokości 30 zł, którą polski pracodawca będzie musiał uiścić za rejestrację wniosku oraz uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

 

Zakwaterowanie musi spełniać standardy krajowe

 

Należy również podkreślić, iż nowa dyrektywa nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi zakwaterowania spełniającego krajowe standardy. Każdorazowa zmiana zamieszkania cudzoziemca będzie musiała zostać zgłoszona  do wyznaczonej instytucji.

 

Minimalne wynagrodzenie

 

Dyrektywa ma także wprowadzić istotną zmianę w kwestii pensji dla cudzoziemców. Otóż postuluje się, aby obcokrajowcy zarabiali tyle samo, co Polacy na tym samym stanowisku, co, według resortu, ma wyeliminować sytuacje, w których cudzoziemcy za tę samą pracę dostają zaniżone wynagrodzenie.

Zmiany, jakie zakłada nowela ustawy obejmują znacznie więcej zagadnień. Ich znajomość będzie zatem kluczowa, aby procedura zatrudnienia cudzoziemca po 1 stycznia 2017 roku przebiegła w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującym prawem.


 

Planujesz zatrudnić cudzoziemca? Nowe przepisy prawne są dla Ciebie niejasne lub procedura zbyt skomplikowana i czasochłonna?

 

Oszczędź swój czas i zleć nam  załatwienie wszelkich formalności!

Zadzwoń +4877 54 661 54 lub napisz biuro@a-z-center.pl

 

Aktualności
Увага, зміни в законодавстві
01.12.2016

A-Z Center e-Oфіс, працюємо в цілій Польщі

Nowe oferty pracy