OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA
PRACOWNIKÓW Z UKRAINY

Jeżeli:

 1. Potrzebujesz w pełni dyspozycyjnych, doświadczonych i zmotywowanych pracowników,
 2. Nie możesz pozyskać kandydatów na polskim rynku pracy,
 3. Poszukujesz pracowników, którzy są gotowi do podjęcia zatrudnienia bez względu na miejsce pracy –

– proponujemy pomoc w pozyskaniu pracowników z Ukrainy.

 

Oferujemy nowe formy zatrudnienia, które pozwolą zmniejszyć koszty pracodawców:

 1. pozyskujemy zarówno wykwalifikowanych pracowników, jak również pracowników fizycznych lub sezonowych;
 2. skrupulatnie sprawdzamy doświadczenie zawodowe naszych kandydatów, żeby znaleźć idealnego kandydata, spełniającego wymagania pracodawcy;
 3. oferujemy bezpłatną wymianę pracownika w tzw. okresie testowym;
 4. pomagamy i doradzamy bez konieczności angażowania dodatkowych środków w załatwieniu formalności, związanych z rejestracją oświadczeń dla pracowników z Ukrainy, a także w uzyskaniu zezwolenia na pobyt tymczasowy i pracę;
 5. po przyjeździe pracownika do Polski organizujemy również zakwaterowanie oraz badania lekarskie (np. w przypadku konieczności posiadania przez pracownika książeczki dla celów epidemiologiczno-sanitarnych);
 6. udzielamy informacji związanych z formalnościami w zatrudnieniu pracowników;
 7. jeżeli praca w danym zawodzie wymaga specjalnego przeszkolenia, pomagamy w wykwalifikowaniu pracownika, np. poprzez zdobycie uprawnień czy odpowiedni kurs;
 8. bezustannie monitorujemy jakość realizowanych u Klienta usług.

Odciążamy naszych Klientów od wszelkich uciążliwych formalności związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem pracowników z Ukrainy w Polsce. Zajmujemy się również organizacją zakwaterowania oraz pomocą ze strony tłumaczy i innych specjalistów. Dbamy o to, by wszystkie strony pozostawały w stałym kontakcie i na bieżąco rozwiązujemy wszelkie sprawy, które się pojawią. Aktywnie uczestniczymy również przy przedłużaniu zezwoleń na pobyt i pracę.

Korzyści dla firmy płynące z zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

 • duża oszczędność czasu;
 • ograniczanie wydatków dla firmy np. poprzez brak potrzeby zatrudnienia pracowników administracji zajmujących się wszelkimi formalnościami związanymi z zalegalizowaniem pobytu i pracy pracowników z Ukrainy;
 • wysoka motywacja pracowników do pracy co przekłada się na jakość wykonywanej pracy;
 • chęć do pracy w różnych systemach pracy, również równoważnym i czterobrygadowym;
 • chęć pracy w godzinach nadliczbowych i w weekendy;
 • napływ nowych pracowników spoza lokalnego rynku pracy;
 • bliskość kulturowa i językowa- łatwość w przystosowaniu pracowników z Ukrainy do polskich warunków pracy;
 • zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników w związku z zastosowaniem systemów motywacyjnych.

Przesyłając, akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od A-Z Center Sp. z o.o. (czytaj więcej)