W obrazek wyróżniający do artykułu - symbole niepełnosprawności. Na zdjęciu znajduje się młoda kobieta siedząca na wózku inwalidzkim w nowoczesnym wnętrzu. Kobieta ma krótkie, ciemnobrązowe włosy i nosi okulary. Ubrana jest w jasną, elegancką bluzkę, beżowe spodnie oraz szarą marynarkę. W rękach trzyma otwarty notatnik.

Jaką rolę pełnią symbole niepełnosprawności w pracy i życiu codziennym?

Współczesne społeczeństwo stoi przed wyzwaniem budowania świata, w którym każdy człowiek, niezależnie od swoich fizycznych czy psychicznych ograniczeń, może żyć pełnią życia. Integralną częścią tego dążenia jest zrozumienie i odpowiednie zastosowanie symboli niepełnosprawności, które pomagają identyfikować i dostosowywać przestrzeń publiczną oraz miejsca pracy do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Czym dokładnie są te symbole? Jak dokładnie funkcjonują te symbole? Dlaczego ich obecność i prawidłowa interpretacja są tak ważne w naszym codziennym życiu?

Każdy symbol niepełnosprawności niesie ze sobą określoną informację, pozwalającą na lepsze reagowanie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Od transportu publicznego, przez edukację, aż po środowisko pracy – te kluczowe oznaczenia wpływają na różne aspekty życia. W dalszej części artykułu przyjrzymy się, jak poszczególne kody wpływają na codzienne interakcje i jakie mają znaczenie w ułatwianiu dostępu do różnych usług, oferując czytelnikom kompleksowy przegląd ich zastosowań i znaczenia.

Czym są symbole niepełnosprawności?

Symbole niepełnosprawności to wyjątkowe oznaczenia służące do identyfikacji konkretnego typu niepełnosprawności u osoby posiadającej orzeczenie. Przyjmują one formę graficzną, jak na przykład ikony czy znaki, oraz alfanumeryczną, czyli połączenia liter i cyfr.

Zadaniem symboli niepełnosprawności jest przekazanie ci istotnych informacji, które ułatwiają komunikację oraz adaptację otoczenia do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wnoszą one wartość informacyjną w instytucjach publicznych dla ich pracowników oraz miejscach pracy dla pracodawców.

Zdjęcie w artykule - symbole niepełnosprawności. Na zdjęciu znajduje się biały okrąg na tle w kolorze jasnego fioletu. W środku okręgu znajduje się napis "Symbole niepełnosprawności". Wokół okręgu, po jego lewej i prawej stronie, umieszczono symbole oznaczeń niepełnosprawności w formacie liczba-litera: Po lewej stronie: 01-U 11-I 09-M 02-P 07-S 05-R Po prawej stronie: 03-L 12-C 10-N 06-E 08-T 04-O

Jak oznacza się symbole niepełnosprawności na orzeczeniach w Polsce?

W Polsce spotkasz się z oznaczeniami alfanumerycznymi symboli niepełnosprawności na orzeczeniach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Kody o odpowiednim zapisie ułatwiają Ci identyfikację i klasyfikację specyficznych typów niepełnosprawności zgodnie z uszkodzeniem danego narządu, organu lub zmysłu. Każdy symbol w orzeczeniu składa się z 1 litery i 2 cyfr.

Poszczególne symbole niepełnosprawności obowiązujące w Polsce znajdziesz na poniższej liście:

 • Symbol 01-U oznacza niepełnosprawność umysłową.
 • Symbol 02-P dotyczy osób z chorobami psychicznymi.
 • Symbol 03-L odnosi się do zaburzeń narządu słuchu.
 • Symbol 04-O wskazuje na choroby narządu wzroku.
 • Symbol 05-R obejmuje niepełnosprawność ruchową.
 • Symbol 06-E oznacza niepełnosprawność wywołaną przez epilepsję.
 • Symbol 07-S dotyczy chorób układu oddechowego oraz krążenia.
 • Symbol 08-T jest przypisany do chorób układu pokarmowego.
 • Symbol 09-M wskazuje na choroby układu moczowo-płciowego.
 • Symbol 10-N wiąże się z niepełnosprawnością z przyczyn neurologicznych.
 • Symbol 11-I dotyczy zaburzeń związanych z układem wydzielniczym, chorobami zakaźnymi lub zeszpeceniami.
 • Symbol 12–C oznacza całościowe zaburzenia rozwojowe.

W przestrzeni publicznej oraz na legitymacjach osób niepełnosprawnych częściej spotkasz się z oznaczeniami graficznymi danej niepełnosprawności. Te z kolei symbole graficzne ułatwiają poruszanie się i korzystanie z odpowiednio wydzielonych miejsc lub oznaczeń przez konkretne grupy osób z niepełnosprawnością danego typu.

Jaką rolę pełnią kody niepełnosprawności dla pracodawców i instytucji?

Symbole niepełnosprawności, jeśli jesteś pracodawcą, ułatwią ci adaptację środowiska pracy do indywidualnych potrzeb pracowników lub kandydatów do zatrudnienia z niepełnosprawnościami. Dzięki tym symbolom nie tylko pracodawcy, ale też instytucje publiczne oraz usługodawcy mogą lepiej zrozumieć, z jakimi wyzwaniami może się mierzyć dana osoba, jakie specyficzne prawa jej przysługują, a także jakie potrzeby wynikają z danego kodu.

Funkcjonujące w Polsce oznaczenia pozwolą Ci na odpowiednie dostosowanie miejsc pracy, co z kolei ułatwia planowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz organizację całej przestrzeni roboczej w Twojej firmie. Kody niepełnosprawności zapisane w orzeczeniach pomagają już w procesie rekrutacji, umożliwiając Ci selekcję kandydatów z poszanowaniem ich praw i prywatności. Zarazem dają Ci informację o charakterze reorganizacji miejsca pracy, by było ono odpowiednio dostosowane do ich potrzeb pracownika.

Wady i zalety stosowania symboli niepełnosprawności

Zastosowanie symboli niepełnosprawności wniosło w wielu obszarach możliwość uporządkowania systemu prawnego. Dla indywidualnych osób niesie za sobą także wiele korzyści. Zapewne docenisz wartość informacyjną kodów niepełnosprawności niezależnie od tego, kim jesteś.

Jednak mimo wielu zalet możesz także dostrzec, że niosą one ze sobą także wady i obciążenia, szczególnie w odniesieniu do indywidualnych osób lub postrzegania konkretnych grup. Dlatego stosowanie kodów niepełnosprawności wymaga od Ciebie wrażliwości i świadomości, że możesz naruszyć prywatność oraz wzmacniać negatywne stereotypy.

Zalety stosowania kodów niepełnosprawności

 • Ułatwienie adaptacji miejsc pracy
  Symbole zawarte w orzeczeniach pozwalają pracodawcom na lepsze zrozumienie i dostosowanie środowiska pracy do specyficznych potrzeb wynikających z uszkodzenia konkretnego zmysłu, organu lub narządu, co przekłada się na wyższą efektywność i komfort pracy osób niepełnosprawnych.
 • Zrozumienie potrzeb klientów
  Kody niepełnosprawności ułatwiają identyfikację i zrozumienie specyficznych wymagań osób niepełnosprawnych. Ten fakt jest kluczowy w świadczeniu usług zarówno w jednostkach publicznych, jak i organizacjach typu NGO, nauczaniu, czy opiece zdrowotnej.
 • Wykorzystanie przysługujących uprawnień
  Znajomość symboli niepełnosprawności pomaga także osobom niepełnosprawnym korzystać z przywilejów i uprawnień przewidzianych prawem: jak preferencyjne miejsca, zniżki w transporcie publicznym lub dostęp do określonych dofinansowań.

Wady symboli niepełnosprawności

 • Naruszenie prywatności
  Publiczne używanie symboli może sprawić, że osoby z niepełnosprawnościami będą czuły się zmuszone do dzielenia się osobistymi informacjami, co może być dla nich niewygodne lub niepożądane.
 • Budowanie stereotypów
  Symbole zapisane w orzeczeniu mogą prowadzić do szufladkowania i przypisywali a cech pojedynczej osobie wspólnych dla grupy. Ponadto istnieje możliwość postrzegania damy jej osoby niepełnosprawnej wyłącznie przez pryzmat ograniczeń związanych z przyczyną dysfunkcji, zamiast skupiania się na jej zdolnościach i potencjale.

W jaki sposób pracodawca może wykorzystać wiedzę o symbolu niepełnosprawności w orzeczeniu pracownika?

Symbole niepełnosprawności na orzeczeniach pracowników stanowią dla Ciebie cenne narzędzie, które wspomaga Twoją pracę, zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie oraz proces adaptacji środowiska pracy. Jak możesz wykorzystać wiedzę o symbolu niepełnosprawności w orzeczeniu swojego pracownika lub kandydata do zatrudnienia?

Wiedza o kodzie niepełnosprawności oznacza dla pracodawcy:

 1. Ułatwienie selekcji kandydatów z niepełnosprawnością
  Już na etapie rekrutacji, symbole na orzeczeniach pozwolą Ci lepiej zrozumieć potrzeby kandydata i ocenić, czy dane stanowisko może być dla niego odpowiednie. Znajomość kodu przyczyny niepełnosprawności pomoże Ci lepiej dopasować umiejętności i możliwości pracownika do wymagań pracy w Twojej firmie.
 2. Prawidłowe dostosowanie miejsca pracy
  Rozpoznanie przyczyny i typu niepełnosprawności umożliwi Ci odpowiednie przygotowanie się do efektywnego dostosowania stanowiska pracy dla osoby z orzeczeniem. Być może będziesz musiał zakupić specjalne sprzęty i technologie wspomagające lub wprowadzić zmiany w ergonomii miejsca pracy.
 3. Planowanie wsparcia
  Wiedza o symbolu niepełnosprawności potencjalnego pracownika pomoże Ci w planowaniu odpowiednich form wsparcia dla niego. Jednocześnie będąc świadomym ograniczeń i utrudnień związanych z danym typem niepełnosprawności, możesz wprowadzić szkolenia dla pozostałych członków kadry pracowniczej, przygotować niektóre osoby do roli asystentów czy dostosować procedur pracy, by przebiegała ona harmonijnie.
 4. Wykorzystanie korzyści finansowych związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń
  Niektóre symbole niepełnosprawności kwalifikują Cię do otrzymywania zwiększonego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Powinieneś wiedzieć, które symbole na orzeczeniu oznaczają tak zwane schorzenia specjalne. Jest to istotne z punktu widzenia finansów firmy zatrudniającej osobę niepełnosprawną. Otrzymując wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń zmniejszasz koszty związane z zatrudnieniem swoich pracowników.
 5. Promocję różnorodności i odpowiedzialny biznes
  Efektywne korzystanie z symboli niepełnosprawności promuje również politykę różnorodności i włączania w miejscu pracy, co może przyczyniać się do budowania pozytywnego wizerunku firmy i poprawy relacji między pracownikami.

Jakie symbole na orzeczeniu oznaczają schorzenia specjalne?

Skoro wartość symboli niepełnosprawności Twoich pracowników kryje się w zwiększonym dofinansowaniu do ich wynagrodzeń to warto, abyś wiedział, które kody dają Ci taką możliwość. Ustawa wskazuje, że schorzenia specjalne pracowników wiążą się z następującymi kodami w orzeczeniach o niepełnosprawności:

 • 01-U,
 • 02-P,
 • 04-O,
 • 06-E,
 • 12-C.

Powyższe symbole dotyczą pracowników, którym za przyczynę niepełnosprawności wskazałby kolejno: upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, schorzenia związane ze wzrokiem w tym głębokie niedowidzenia i całkowite uszkodzenie wzroku, padaczkę oraz całościowe zaburzenia rozwojowe, czyli spektrum autyzmu lub zespół Aspergera.

Jakie znaczenie dla sektora usług publicznych mają symbole niepełnosprawności?

Istotną rolę symboli niepełnosprawności dostrzeżesz, jeśli jesteś pracownikiem sektora usług publicznych. Kody w orzeczeniach pełnią rolę informacyjną, co pozwoli ci zastosować odpowiednie środki, aby ułatwić dostęp do usług publicznych i poprawić jakości obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Jak więc znając symbol niepełnosprawności klienta, możesz wpływać na wykonywanie swoich obowiązków?

 1. Lepsze dostosowanie usług do potrzeb osoby niepełnosprawnej zgodnie z jej dysfunkcją
  Znając typ niepełnosprawności klienta, możesz lepiej dostosować swoje usługi do jej potrzeb. Np. Będąc kontrolerem w transporcie publicznym, łatwiej zidentyfikujesz prawo do zniżek, jako pracownik urzędu dostosujesz kanały komunikacji do potrzeb wynikających z konkretnej dysfunkcji.
 2. Personalizacja pomocy
  Kody niepełnosprawności pomogą Ci z personalizować pomoc stosownie do potrzeb klienta z niepełnosprawnością. Np. pracując w sektorze edukacji wybierzesz odpowiednie metody nauczania i materiały edukacyjne, tak aby odpowiadały one potrzebom ucznia z daną przyczyną niepełnosprawności. Podobnie, w opiece zdrowotnej będziesz świadomy specjalnych wymagań medycznych lub potrzeby innego rodzaju komunikacji, który najlepiej odpowiada pacjentowi.
 3. Zwiększenie efektywności pracy
  Wiedza o konkretnym symbolu niepełnosprawności umożliwi Ci szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie na potrzeby klienta, co zwiększa efektywność pracy. Klient jest mniej narażony na Twoje błędy wynikające z niezrozumienia jego potrzeb, co poprawia ogólną jakość usług.
 4. Redukcja niepewności w kontakcie
  Zazwyczaj tego, czego nie znasz boisz się. Posiadanie wiedzy o niepełnosprawności klienta pozwoli Ci czuć się bardziej pewnie w interakcji. To przekłada się na lepsze doświadczenia zarówno dla pracownika, jak i dla osoby obsługiwanej. Osoby z niepełnosprawnościami mogą czuć się bardziej rozumiane i szanowane w kontakcie z Tobą.

Jaką rolę odgrywają symbole niepełnosprawności w codzienności osób z orzeczeniem?

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wraz z konkretnym symbolem niepełnosprawności to potwierdzenie przyczyny Twoich trudności. Znajomość kodów znajdujących się w Twoim orzeczeniu niesie za sobą pewne korzyści lub ułatwienia. Twoje twoja wiedza przykłada się na bardziej efektywne korzystanie z przysługujących Ci praw oraz dostępu do różnych form wsparcia.

Jakie korzyści możesz odnieść dzięki symbolom zapisanym w Twoim orzeczeniu:

 1. Możliwość skorzystania z ulg i uprawnień
  Chociaż to stopień niepełnosprawności może decydować o w większości Twoich uprawnień, to istnieją specyficzne dedykowane prawa dla osób z konkretnymi symbolami w orzeczeniu. Np. tylko wybrane grupy osób z odpowiednimi kodami mogą korzystać ze specjalnie przystosowanych miejsc parkingowych lub otrzymywać wyższe ulgi w komunikacji.
 2. Ułatwienie dostępu do usług
  W placówkach publicznych, takich jak urzędy czy instytucje medyczne, symbol na orzeczeniu pozwala pracownikom na szybkie zidentyfikowanie Twoich potrzeb i dostosowanie oferowanej pomocy lub procedur.
 3. Ułatwienie w prawidłowej komunikacji
  Symbol widniejący na Twoim orzeczeniu ułatwia komunikację wielu miejscach przestrzeni publicznej. Dzięki niemu nie musisz szczegółowo tłumaczyć swojej sytuacji każdorazowo. To zmniejszy z pewnością Twój stres związany z koniecznością wyjaśniania swojej niepełnosprawności w nowych lub trudnych sytuacjach.
 4. Ochronę Twoich praw
  Symbole niepełnosprawności działają również jako forma ochrony prawnej. Legitymacja lub orzeczenie znanym kodem potwierdzi Twoje uprawnienia do korzystania z określonych uprawnień. Może być przydatne dla ciebie narzędzie w sytuacjach spornych lub w przypadku niespełnienia obowiązków przez instytucje czy osoby trzecie.
 5. Samodzielność i edukację innych
  Znajomość swojego kodu niepełnosprawności i związanych z nim uprawnień może zwiększyć Twoje szanse na samodzielność i zyskanie pracy. Jeśli będziesz świadomy swoich uprawnień, możesz edukować innych i przybliżać im wiedzę o niepełnosprawności. To przełoży się na Twoją sytuacją, ale także na sytuację wszystkich osób wchodzących w interakcję z niepełnosprawnymi.

Symbole niepełnosprawności na orzeczeniach mogą stanowić dla Ciebie kluczowe narzędzie umożliwiające pełniejsze i bardziej efektywne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Co warto zapamiętać o symbolach niepełnosprawności?

Symbolika niepełnosprawności i jej uporządkowane w Ustawie odgrywa fundamentalną rolę w codzienności osób niepełnosprawnych, pracodawców i przedstawicieli sektora usług publicznych. Odpowiednia interpretacja i wykorzystanie tych znaków umożliwiają lepsze dostosowanie środowiska pracy, usług publicznych, medycznych oraz edukacyjnych.

Kluczowe kody przyczyn niepełnosprawności, pozwalają na szybką identyfikację specyficznych potrzeb, co z kolei ułatwia organizację odpowiedniego wsparcia.

Przypominamy, w Polsce obowiązują następujące symbole niepełnosprawności:

 • 01-U niepełnosprawność umysłowa,
 • 02-P choroby psychiczne,
 • 03-L zaburzenia narządu słuchu,
 • 04-O choroby narządu wzroku,
 • 05-R choroby układu ruchu,
 • 06-E padaczka,
 • 07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
 • 08-T choroby układu pokarmowego,
 • 09-M choroby układu moczowo-płciowego,
 • 10-N choroby neurologiczne,
 • 11-I choroby układu wydzielniczego, zakaźne oraz zeszpecenia,
 • 12-C całościowe zaburzenie rozwojowe.
Symbole niepełnosprawności w Polsce (Tłumaczenie na Język Migowy – PJM).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *