umowa zlecenie, płynność finansowa

Czy będzie wzrost dofinansowania PFRON płac osób niepełnosprawnych?

W 2024 roku pracodawcy stanęli przed nowym wyzwaniem związanym z podwyżką minimalnych wynagrodzeń. Szczególnie dotkliwe jest to dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, gdyż różnica między płacą minimalną a subwencjami z PFRON na wynagrodzenia coraz bardziej rośnie. Pracodawcy domagają się podwyższenia wsparcia finansowego z PFRON, argumentując, że w przeciwnym razie mogą być zmuszeni do rezygnacji z zatrudniania osób z niepełnosprawnością, które nie zawsze są w stanie przyczynić się do generowania zysków.

Czy będzie wzrost dofinansowania PFRON płac osób niepełnosprawnych?

Informujemy: jak zareagował na to rząd i czy pracodawcy mogą oczekiwać zwiększenia dofinansowań do wynagrodzeń w 2024 roku?

Jaki poziom dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych obowiązuje w roku 2024?


Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności nie nadąża za najnowszymi podwyżkami minimalnej płacy, która wzrosła o około 700 zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

Aktualne stawki dofinansowania są takie same, jak w roku 2023 i kształtują się następująco:

  • 2400 zł na pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1350 zł na pracowników z umiarkowanym stopniem,
  • 500 zł na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Istnieje możliwość uzyskania wyższego dofinansowania przy zatrudnieniu osób z większymi trudnościami, jednak wiąże się to z dodatkowymi wyzwaniami. W przypadku, gdy twój pracownik posiada schorzenie specjalne, dofinansowanie wynosi:

  • 1100 zł  przy lekkim stopniu (zwiększenie o 600 zł),
  • 2250 zł przy o umiarkowanym stopniu (zwiększenie o 900 zł),
  • 3600 zł przy znacznym stopniu (zwiększenie o 1200 zł).
wzrost dofinansowania pfron
Wzrost dofinansowania PFRON.

Brak waloryzacji dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w roku 2024?

W obliczu zapytań o waloryzację dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, przekazał negatywną informację. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aktualnie nie prowadzi prac nad ustawami, które miałyby na celu podwyższenie dopłat do wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnościami w roku 2024.

Oznacza to, że pomimo wzrostu minimalnych wynagrodzeń w bieżącym roku, nie planuje się i do wcześnie waloryzacji dofinansowań dla pracowników niepełnosprawnych.

Cel dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Według Łukasza Krasonia brak waloryzacji dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem wynika z zaleceń Unii Europejskiej. Głównym celem dopłat z PFRON dla pracodawców nie jest pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, lecz motywowanie do ich zatrudnienia poprzez częściowe wsparcie finansowe.

Zgodnie z tym podejściem, odpowiedzialność za wypłacanie wynagrodzeń pracownikom w pełni spoczywa na pracodawcach. To oznacza, że pomimo zmian w wysokości minimalnego wynagrodzenia, dofinansowania PFRON mogą pozostać na niezmienionym poziomie.

Pozostaje pytanie, jak ta sytuacja wpłynie na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Czy brak waloryzacji dofinansowań zmotywuje pracodawców do zatrudniania osób z orzeczeniem i integracji zespołu, czy też wręcz przeciwnie – spowoduje spadek poziomu ich zatrudnienia.

To dylemat, który w obecnej sytuacji stoi przed rynkiem pracy osób niepełnosprawnych.

Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych w nowym wydaniu

Łukasz Krasoń, wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazuje, że rząd bierze pod uwagę prośby osób niepełnosprawnych i ich pracodawców dotyczące zwiększenia aktywizacji zawodowej tej grupy. Istnieje nadzieja na wprowadzenie zmian w systemie wsparcia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Jednakże wiceminister podkreśla, że wsparcie polityki zatrudnienia osób z orzeczeniem nie powinno polegać na zwiększeniu dofinansowań, ale na poprawie dostępności usług doradczych i szkoleniowych. To świadczy o zmianie kierunku wsparcia ze strony rządu, skupiającej się bardziej na edukacji i doradztwie, niż na bezpośrednim wsparciu finansowym.

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Cz spadnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Konsekwencje braku wzrostu dofinansowań PFRON dla pracodawców

Jako pracodawca, prawdopodobnie oczekiwałeś na bardziej optymistyczne wiadomości dotyczące możliwej waloryzacji dopłat do wynagrodzeń. Niestety, obecne informacje mogą być dla Ciebie źródłem rozczarowania, zwłaszcza w obliczu dodatkowych wyzwań finansowych, które niesie rok 2024.

Dla pracodawców, którzy są odpowiedzialni za politykę kadrową w swoich firmach, brak wzrostu dofinansowań może oznaczać trudności w uzasadnieniu ekonomicznym zatrudnienia niektórych osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, które nie są w stanie przyczynić się do generowania zysków. Może to oznaczać, że będziesz musiał zredukować zatrudnienie części pracowników z orzeczeniem.

Rząd zapowiada analizę sytuacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, więc na chwilę obecną pozostaje Ci śledzenie wszelkich aktualizacji. Musisz także dostosować swoje plany biznesowe do bieżących regulacji.

Konsekwencje dla pracowników

Brak wzrostu dofinansowań PFRON ma różnorodne konsekwencje nie tylko dla pracodawców. Dla pracowników z niepełnosprawnościami może to oznaczać zmierzenie się z ogromnymi problemami.

Osoby niepełnosprawne, które posiadają wysokie kwalifikacje i specjalistyczne umiejętności, mogą nie odczuwać większych trudności w znalezieniu zatrudnienia, biorąc pod uwagę aktualny rynek pracy. Jednakże sytuacja wygląda inaczej dla osób z głębokimi dysfunkcjami intelektualnymi, fizycznymi lub psychicznymi, które często nie posiadają odpowiedniego wykształcenia ani możliwości konkurowania na rynku pracy. W efekcie te osoby niepełnosprawne, świadome swoich ograniczeń, mogą obawiać się o utratę pracy lub trudności w znalezieniu zatrudnienia, co wpływa na ich pozycję zawodową i samopoczucie.

Kandydaci do pracy z orzeczeniem o niepełnosprawności zdają sobie sprawę, że w obecnych warunkach coraz trudniej im będzie znaleźć zatrudnienie.

Podsumowanie: Czy będzie wzrost dofinansowania PFRON płac osób niepełnosprawnych?

W 2024 roku nie przewiduje się wzrostu dofinansowania PFRON do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, mimo wzrostu płacy minimalnej. Dla pracodawców oznacza to większe obciążenie kosztami wynagrodzeń tych pracowników. Może to skutkować ograniczeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz potencjalnym obniżeniem poziomu ich zatrudnienia na terenie całego kraju.

Brak zwiększenia wsparcia finansowego w tym kontekście może prowadzić do trudnych wyborów dla firm, które stoją przed wyzwaniem równoważenia kosztów i społecznej odpowiedzialności.


Zatrudnianie osób niepełnosprawnych i PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *