Pracownicy. Obrazek w artykule Cechy dobrego pracownika. Umiejętności, które wyróżniają dobrego pracownika na rynku pracy

Cechy dobrego pracownika. Umiejętności, które wyróżniają dobrego pracownika na rynku pracy

Cechy dobrego pracownika – czy je znasz? W erze dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, gdzie konkurencja jest coraz większa, a wymagania pracodawców rosną, kluczowe staje się zrozumienie, co tak naprawdę definiuje dobrego pracownika. Nie jest to już wyłącznie kwestia posiadanych umiejętności technicznych czy doświadczenia zawodowego. W obecnych czasach, cechy charakteru i kompetencje miękkie nabierają równie dużego znaczenia. Dlatego, zastanawiając się nad cechami dobrego pracownika, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego pracowitość czy umiejętność wykonywanej pracy, ale także na takie aspekty jak elastyczność, komunikatywność, czy zdolność do pracy zespołowej. 

Jednakże, w kontekście poszukiwań idealnego pracownika, powstaje pytanie: jakie konkretnie umiejętności i cechy wyróżniają dobrego pracownika na rynku pracy? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując różnorodne aspekty, które składają się na portret profesjonalisty cenionego przez pracodawców. Od umiejętności rozwiązywania problemów, przez pozytywne nastawienie, aż po kluczowe znaczenie odpowiedzialności i lojalności – każdy z tych elementów odgrywa istotną rolę w kształtowaniu pracownika, który nie tylko spełnia oczekiwania, ale również przyczynia się do rozwoju firmy.

Przeczytaj: Jak być dobrym liderem?

Pracownik magazynu. Obrazek w artykule Cechy dobrego pracownika. Umiejętności, które wyróżniają dobrego pracownika na rynku pracy

Pracowitość niezbędną cechą w każdej branży

Pracowitość z pewnością należy do najważniejszych cech dobrego pracownika. Pracodawcy szukają osób, które potrafią zorganizować sobie czas. Nieobce powinno być im planowanie swoich zobowiązań i trzymanie się grafiku. Umiejętność pracy pod presją czasu, osiąganie podobnych wyników w zmieniającym się środowisku – te czynniki z pewnością wpłyną na pozytywną ocenę każdego pracodawcy.

Pracowitość tak naprawdę cały zestaw cech, które powinien posiadać dobry pracownik. Skupmy się na kilku z nich:

 1. Sumienność – to również dbałość o szczegóły i jakość wykonywanej pracy,

 2. Pilność – systematyczne i konsekwentne wykonanie zadań, dbałość o ich terminowość,

 3. Zaangażowanie – gotowość do poświęcenia, umiejętność uczenia się nowych rzeczy,

 4. Wytrwałość – utrzymanie zaangażowania na stałym, wysokim poziomie.

Można zastanawiać się, czy idealny pracownik w ogóle istnieje. Można również umożliwić swoim podwładnym przybliżenie się do tego celu. Niezależnie od branży, wystarczy trzymać się kilku podstawowych zasad:

 1. Ustalanie realistycznych celów – można zacząć od małych kroków sprawdzających możliwości danego pracownika, a następnie przydzielić bardziej angażujące zadania,

 2. Priorytetyzacja zadań – powinno wybierać się najważniejsze z nich i nauczyć się eliminować mniej istotne,

 3. Tworzenie harmonogramu pracy – planowania dnia, tygodnia, czy nawet miesiąca pracy pozwoli na efektywne zarządzanie zasobami.

Pracodawca powinien wiedzieć, kto nadaje się najlepiej by objąć dane stanowisko pracy, kto potrafi szybko zaadaptować się do nowych sytuacji, a kto będzie w stanie ponieść pełną odpowiedzialność. Obserwacja swojego zespołu i pozostawanie z nim w dobrych relacjach mają kluczowe znaczenie. Faktycznie, może wymagać to dużego doświadczenia, lecz ono powinno przyjść z czasem.

Komunikatywność jako fundament efektywnej współpracy

Opisując najważniejsze cechy dobrego pracownika, nie można pominąć komunikatywności. To umiejętność rozwiązywania problemów w oparciu o relacje z przełożonym i pracownikami. Zatrudniony powinien potrafić 'dogadać’ się z otoczeniem. Od jego responsywności zależy sukces całego zespołu. Przełożony powinien wiedzieć, czy jego pracownik zrozumiał polecenie i jest je w stanie wykonać. Ponadto komunikatywny pracownik to również taki, który potrafi słuchać.

Słuchanie

Rozmowa to nie tylko mówienie, lecz przede wszystkim wsłuchiwanie się w argumenty i zdanie drugiej strony. Warto inwestować w tego typu umiejętności miękkie, gdyż budują one zespół. Mają one bezpośredni wpływ na umiejętność pracy zespołowej wszystkich podwładnych.

Tworzenie komunikatów

Jasny i prosty komunikat ma największą szansę na bycie zrozumianym przez pracownika. Po wydaniu polecenia zawsze warto upewnić się, czy podwładny odpowiednio zinterpretował polecenie. Dzięki dobrej komunikacji w zespole pracownicy będą się lepiej rozumieć i chętniej rozwijać nowe umiejętności.

Poszerzanie słownictwa

Bogate słownictwo z pewnością ułatwi nam kontakty międzyludzkie, nie tylko te w naszej pracy. Umożliwi nam ono odpowiedni dobór słów w zależności od sytuacji, w której się znajdziemy. Zainwestujmy swój czas w wartościowe lekury. Nie trzeba od razu dysponować słownictwem, jak redaktor prowadzący periodyku naukowego. Wystarczy, abyśmy sprawnie poruszali się w językowej dżungli naszego środowiska.

Budowanie relacji

Choć w tym artykule opisujemy najważniejsze cechy pracowników, to jednak trzeba pamiętać, że na czele każdej firmy stoi przełożony. Przykład jego zachowania wpływa na cały zespół. W związku z tym powinien postarać się budować relacje również poza miejscem pracy. Organizacja spotkań w wolnym czasie na prywatnej płaszczyźnie pozwoli lepiej się poznać.

Elastyczność kluczem do sukcesu w szybko zmieniającym się świecie

Idealny pracownik powinien być w stanie przystosować się do każdego stanowiska pracy. Powinna cechować go otwartość na nowe rozwiązania w dziedzinie technologi i zarządzania. W pierwszej kolejności pomoże mu w tym chęć rozwoju i przyjmowania nowych obowiązków. Duże znaczenie ma również pozytywne nastawienie do planów przełożonego. Pracownik z pełnym zaangażowaniem przyjmuje je jako własne i realizuje na co dzień.

Można podzielić elastyczność na dwa obszary:

 1. Zmiana zakresu obowiązków – dotytczy podjęcia nowych obowiązków, które na przykład wykraczają poza początkową ofertę pracy,

 2. Elastyczność czasowa i miejscowa – pracownik z pozytywnym nastawieniem przyjmuje zmianę miejsca wykonywania swoich obowiązków lub też pracę w innym wymiarze godzinowym.

W obu przedstawionych przykładach kluczowe znaczenie ma otwartość pracownika i pracodawcy na zachodzące zmiany. Umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków stanowi dziś o biznesowym sukcesie.

Rozwiązywanie problemów a myślenie kreatywne w akcji

Chęć nauki i umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji z pewnością przydadzą się w rozwiązaniu problemów każdego dnia. Idealny pracownik szybko znajduje potrzebne informacje, aby znaleźć wyjście z trudnego położenia. Charakteryzuje go pozytywne podejście, które udziela się reszcie zespołu.

Kreatywne myślenie nie zawsze musi oznaczać improwizację. Można nauczyć się radzenia sobie z nowymi problemami w oparciu o 'stare’ schematy. Poniżej znajduje się propozycja poszczególnych kroków rozwiązywania problemów.

Zdefiniuj

Dowiedz się, w czym tkwi problem. Jaki ma wpływ na zespół i jak poważny jest.

Zidentyfikuj

Sprawdź, kiedy problem występuje. Określ jego przyczyny.

Zastanów się

Czy dysponujesz gotowym rozwiązaniem? Czy radziłeś sobie w przeszłości z podobnymi problemami? Przemyśl możliwe scenariusze.

Oceń

Oceń zalety i wady wybranych rozwiązań. Czy można połączyć kilka z nich w jedno? Które z nich jest najbardziej ryzykowne, a które skuteczne?

Wybierz

Najtrudniejszy punkt. Musisz dokonać wyboru i tylko Ty będziesz za niego odpowiedzialny. Przeanalizuj swój wybór i sposób jego wprowadzenia w życie.

Określ wyniki

Zastanów się, co chcesz osiągnąć. Kiedy będziesz wiedzieć, że rozwiązałeś problem? Czy wybrana opcja rzeczywiście przyniesie oczekiwany skutek?

Plan kontra kreatywność

Czy rzeczywiście trzeba wybierać pomiędzy planowaniem a działaniem ad hoc? Jak widać, umiejętność rozwiązywania problemów jest kluczowa dla każdego, kto zajmuje się biznesem. O jej skuteczności decyduje posiadane już doświadczenie, jak również zestaw cech, które zostały już wcześniej opisane.

Kreatywność to przede wszystkim umiejętność radzenia sobie w nowej sytuacji. Skuteczne wykorzystywanie znanych już metod w nowym kontekście sprawia, że przecieramy nowe szlaki. Dobry pracownik w swojej pracy powinien charakteryzować się nieszablonowym podejściem do pojawiających się trudności. Dzięki temu, oprócz nowych umiejętności, nabędzie cechy tak bardzo pożądane na rynku pracy.

Samodyscyplina i zarządzanie czasem – sekrety efektywności

W każdej firmie niezwykle ważna jest dyscyplina. Dzięki niej z należytą starannością wykonujemy swoje obowiązki, a firma może zawsze na nas liczyć. Dobra organizacja pracy w określonym przez pracodawcę czasie sprawi, że nasze działania będą przewidywalne dla przełożonego. Dzięki temu będzie on w stanie zaplanować właściwą delegację swoich zadań.

Samodyscypliny można się nauczyć. Oto co może pomóc nam w jej zbudowaniu:

 1. Wyeliminowanie rozproszeń – wymaga od nas usuwania z otaczającej przestrzeni zakłóceń i pokus, które odciągają nas od wyznaczonego celu. Może to być dźwięk radia, angażujący widok za oknem, czy nawet niewygodne krzesło,

 2. Praca nad nawykiem regularności – wybranie kilku czynności, które będziemy powtarzać pomoże w budowaniu samodyscypliny i utrzymaniu tempa pracy,

 3. Wyrozumiałość dla samego siebie – ważne, abyśmy zrozumieć, jest się tylko człowiekiem. W chwilach słabości i porażek należy dać sobie czas na potrzebną refleksję,

 4. Delegowanie zadań – nie zawsze jesteśmy w stanie wykonać wszystkie zadania w miejscu pracy. Odpowiedni system dzielenia się obowiązkami da nam więcej czasu na naprawdę ważne czynności.

Jak widać, samodyscyplina jest kolejnym kluczowym elementem, na którym powinna opierać się praca całego zespołu, jak i poszczególnych pracowników. Właściwa kultura i etos pracy w odpowiednim czasie przyniosą rezultaty w postaci wzrostu wydajności każdego przedsiębiorstwa.

Praca zespołowa jako balans między niezależnością a współpracą

Opisując najważniejsze cechy dobrego pracownika, nie może oczywiście zabraknąć umiejętności pracy zespołowej. Oprócz dbania o jakość swojej pracy należy również skupić się na otoczeniu. Dobre relacje z kolegami i przełożonymi pozwolą nam lepiej wykonywać swoje zadania i być gotowym podjąć nowe wyzwania.

Praca zespołowa, podobnie jak inne style pracy i zarządzania, ma swoje zalety i wady. Przedstawmy po trzy przykłady każdej z nich.

Zalety pracy zespołowej

 1. Wzrost kompetencji – praca zespołowa połączona jest zwykle z intensywnym przepływem informacji. W takiej atmosferze pracownicy wymieniają się wiadomościami, a także uczą się od siebie nowych umiejętności,

 2. Wysokie zaangażowanie – pracownicy, gdy pracują w grupie, czują, że są obserwowani. Motywuje ich to do osiągania lepszych wyników,

 3. Dobra atmosfera – w trakcie pracy zespołowej, wzrasta morale zespołu. Integracja pracowników wpływa pozytywnie na ich nastrój i gromadzi ich wokół wspólnego celu.

Wady pracy zespołowej

 1. Rozmycie odpowiedzialności – gdy wiele osób jest odpowiedzialnych za wykonanie danego zadania bardzo trudno jest znaleźć odpowiedzialnego za ewentualną porażkę,

 2. Problemy z zaangażowaniem wszystkich – w grupie w naturalny sposób wyłaniają się liderzy, którzy nadzorują pracę innych osób. Reszta zespołu może poczuć, że ten ciężar został zdjęty z ich barków, a przez to angażować się mniej,

 3. Konflikty pracownicze – w grupie znacznie łatwiej o konflikt. Ważne jest dla pracodawców, aby zadbać o umiejętność rozwiązywanie problemów oraz rozwijać komunikatywność, która pozwoli zażegnać większość sporów.

Odpowiedzialność i lojalność podstawą w budowaniu trwałych relacji

W czasach, gdy pracownicy zmieniają firmy jak rękawiczki, lojalny pracownik jest na wagę złota. Rozmowa kwalifikacyjna niestety nie będzie w stanie zweryfikować tej cechy, pokaże ją tylko czas. Pracodawcy szukają osób, na których mogą liczyć. Posiadając zgrany i odpowiedzialny zespół osób, mogą planować rozwój swojej firmy. Umacnia się także ich pozycja w negocjacjach z partnerami biznesowymi.

Kluczowy jest tu styl zarządzania. Jedne z nich dają więcej wolności pracownikom, inne nastawione są na centralne zarządzanie przez przełożonego.

 1. Autokratyczny – przełożony decyduje o wszystkich ruchach w przedsiębiorstwie. Zleca i nadzoruje wykonanie wszystkich czynności. Nie bierze pod uwagę zdania pracowników, jak również nie oczekuje od nich ponoszenia odpowiedzialności,

 2. Liberalny – pracodawca daje dużą swobodę pracownikom. Wskazuje on jedynie główne kierunki działań. Podwładni sami decydują o tempie wykonania i sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów.

 3. Demokratyczny – to połączenie dwóch powyższych. Pracodawca z jednej strony jest ważnym wsparciem dla zespołu, a z drugiej pozwala pozwala decydować podwładnym o istotnych dla przedsiębiorstwa sprawach.

Jak widać, można w różny sposób rozdzielać obowiązki pracownicze. W jednym styl zadania rozdzielane są wśród pracowników przez szefa, a w innej ciężar planu, jego wykonania i odpowiedzialności spoczywa na podwładnych.

Cechy dobrego pracownika – Podsumowanie

Podsumowując, dobry pracownik w dzisiejszym świecie pracy to nie tylko osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe czy niezbędne umiejętności techniczne. To również ktoś, kto wykazuje się pracowitością, elastycznością, umiejętnością pracy zespołowej i komunikatywnością. Te cechy charakteru i umiejętności miękkie, takie jak umiejętność rozwiązywania problemów czy pozytywne nastawienie, są równie ważne w kształtowaniu profilu cenionego pracownika. W środowisku pracy, które nieustannie ewoluuje, pracodawcy coraz bardziej cenią tych, którzy potrafią dostosować się do zmieniających się wymagań i wykazują inicjatywę w podejmowaniu nowych wyzwań.

Zdolność do ciągłego uczenia się, rozwijania nowych umiejętności i dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy jest tym, co wyróżnia dobrego pracownika na współczesnym rynku pracy. Niezależnie od branży, ci pracownicy, którzy są gotowi rozwijać te kluczowe cechy, mają większe szanse na sukces zawodowy i przyczyniają się do wzrostu i rozwoju swoich organizacji. Dlatego zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, powinni nieustannie dążyć do budowania i pielęgnowania tych cech, aby osiągnąć wspólny sukces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *